مشاوره

زنان

در اینجا می‌توانید آدرس مؤسساتی را پیدا کنید که در مورد کار، بهداشت یا مسائل روانی و اجتماعی به زنان مشاوره می‌دهند

 مرکز بهداشت زنان fgz (Frauengesundheitszentrum) سالزبورگ

Ferdinand-Hanusch-Platz 1 (AVA-Hof)

Stiege 1, 2nd Floor, 5020 Salzburg

✆ 0662 442255

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.frauengesundheitszentrum-salzburg.at

مشاوره برای همه زنان و دختران

کلینیک سرپایی firstlove

کلینیک زنان LKH سالزبورگ

Müllner Haupstraße 48, 5020 Salzburg

✆ 0662 44 82-2508

زل ام سی

✆ 065 42 777-2510

www.firstlove-salzburg.at

مشاوره در مورد تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری

خط تلفن راهنمای جین‌مد و کلینیک سرپایی جین‌مد
کلینیک‌های ایالتی سالزبورگ

Müllner Haupstraße 48 (C1), 5020 Salzburg

✆ 0669 178 178 00

www.gynmed.at

اطلاعات، مشاوره و سقط جنین

 

 

زن و کار

 Griesgasse 2, Stiege 3, 1. Stock
(AVA Hof), 5020 Salzburg

✆ 0662 88 07 23-10

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.frau-und-arbeit.at

مشاوره و حمایت از زنان کارجو و بیکاری
(همچنین در هنگام بیماری، فرسودگی)، مراقبت از کودکان، راهنماهای بهداشت زن (پروژه SALUS)

Pro Life

 Hellbrunner Straße 13, 5020 Salzburg

✆ 0662 62 79 84

✆ 0676 87 46 66 28

(شماره اضطراری)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.aktionleben-salzburg.at

مشاوره و حمایت از زنان باردار

 و خانواده‌های دارای کودکان کوچک

 

 

 

 

 

 

راهنمای مرد/زن

راهنماهای زن و مرد بهداشت سالزبورگ در سالزبورگ راهنماهای زن و مرد برای خدمات بهداشتی وجود دارند.

اگر نیاز به حمایت به زبان مادری خودتان دارید می‌توانید با یک راهنمای مرد/زن تماس بگیرید.

این مردان و زنان خوشحال می‌شوند به‎طور داوطلبانه اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهند.

لطفاً مستقیماً با راهنمای زن/مرد تماس بگیرید.

 ارائه خدمات همراهی یا ترجمه شفاهی رایگان در SALUS امکان‌پذیر نیست.

 جلسات زنان

Strubergasse 26/5, 5020 Salzburg

0662 875498

تلفن

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.frauentreffpunkt.at

مشاوره اجتماعی برای زنان، همچنین در بحران‌ها و بیماری

باشگاه منی (Verein Viele) – باشگاه رویکرد بین فرهنگی
در پرورش و رشد کودک

Rainerstraße 27, 5020 Salzburg

0662 87 02 11

تلفن

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.verein-viele.at

مشاوره به زبان مادری برای افرادی که دارای سابقه مهاجرت هستند

 (بحران، بیماری، تروما و معلولیت)

راهنمای مرد/زن

راهنماهای زن و مرد بهداشت سالزبورگ در سالزبورگ راهنماهای زن و مرد برای خدمات بهداشتی وجود دارند.

اگر نیاز به حمایت به زبان مادری خودتان دارید می‌توانید با یک راهنمای مرد/زن تماس بگیرید.

این مردان و زنان خوشحال می‌شوند به‎طور داوطلبانه اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهند.

لطفاً مستقیماً با راهنمای زن/مرد تماس بگیرید.

 ارائه خدمات همراهی یا ترجمه شفاهی رایگان در SALUS امکان‌پذیر نیست.

راهنمای مرد/زن

Frau & Arbeit gGmbH, Sterneckstraße 31, 5020 Salzburg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+43 662 88 07 23

Diese Internetseite verwendet Cookies, um Ihren Internetseiten-Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten. Mit der Nutzung der Internetseite erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen hier.