بیمه

"بیمه بودن" به چه معنا است؟

99% مردم در اتریش توسط بیمه اجتماعی بیمه می‌شوند. کسی که بیمه شده باشد حق استفاده از خدمات بیمه اجتماعی را دارد. مبنای بیمه اجتماعی اصل همبستگی است. کارفرما و کارمند مرد/زن هزینه بیمه اجتماعی قانونی را می‌پردازند. کسی که درآمد کمی دارد، مبلغ اندکی را به بیمه می‌پردازد. کسی که درآمد بیشتری دارد، مبلغ بیشتری را به بیمه می‌پردازد. اما صرف‌نظر از اینکه چه مقدار پرداخت کرده باشید - تمام خدمات پزشکی که ضرورت داشته باشد را دریافت می‌کنید.

با استفاده از بیمه اجتماعی (بیمه اجتماعی اجباری) در خصوص موارد زیر تحت پوشش قرار می‌گیرید: KV درمان UV تصادف PV مستمری

در ایالت سالزبورگ 9 ارائه‌دهنده مختلف بیمه اجتماعی وجود دارد، به عنوان مثال SGKK، SVA، PVA، AUVA، BVA. اینجا می‌توانید نام تمام ارائه‌دهندگان بیمه اجتماعی و تمام کسانی که در قبالشان مسئول هستند را پیدا کنید (به‌عنوان مثال، کارکنان، کارمندان دولتی، کارگران مستقل).

 

 

راهنمای مرد/زن

راهنماهای زن و مرد بهداشت سالزبورگ در سالزبورگ راهنماهای زن و مرد برای خدمات بهداشتی وجود دارند.

اگر نیاز به حمایت به زبان مادری خودتان دارید می‌توانید با یک راهنمای مرد/زن تماس بگیرید.

این مردان و زنان خوشحال می‌شوند به‎طور داوطلبانه اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهند.

لطفاً مستقیماً با راهنمای زن/مرد تماس بگیرید.

 ارائه خدمات همراهی یا ترجمه شفاهی رایگان در SALUS امکان‌پذیر نیست.

Frau & Arbeit gGmbH, Sterneckstraße 31, 5020 Salzburg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+43 662 88 07 23

Diese Internetseite verwendet Cookies, um Ihren Internetseiten-Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten. Mit der Nutzung der Internetseite erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen hier.